Telpisko režģu pārsegumu sistēma MARKHI piemērota dažādu nozaru ēku un būvju projektēšanai un būvniecībai. Tā piemērota ne tikai industriāla rakstura ēkām un būvēm, bet arī sporta kompleksiem, noliktavām un nojumēm, tirdzniecības centriem, rūpnīcu korpusiem, transporta būvēm un sabiedrisko ēku elementiem.

Liellaiduma pārsegumu konstrukcijas balstīšanai piemērojams palielinātu dimensiju kolonnu tīkls.

Šāda risinājuma priekšrocības:

 • Kopējā konstrukcijas metāla apjoma samazināšanās virs 25% salīdzinājumā ar alternatīviem metāla konstrukciju risinājumiem.
 • Pārseguma masas samazināšanās, slodzes samazināšanās uz vertikālajiem karkasa elementiem.
 • Kolonnu skaita samazināšanās un laidumu palielināšanās starp tām.
 • Zemes darbu apjoma samazināšanās, kas saistīti ar pamatu izbūvi.
 • Pārseguma montāžas darbu izmaksu samazināšanās.
 • Materiālu piegādes transporta izdevumu samazināšanās.
 • Pārseguma ražošanas un montāžas termiņu samazināšanās.
 • Iespēja būvēt ēkas ar kolonnu laidumu 50 x 100 m, iegūstot brīvi plānojamu platību 5000 m2


PAKALPOJUMI

Ēku un būvju nesošo konstrukciju projektēšana:

 • Metāla konstrukcijas;
 • Dzelzsbetona konstrukcijas;
 • Koka konstrukcijas;
 • Kompozītmateriālu konstrukcijas.
Būvprojektu atbilstība ekspertīzes prasībām.
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana būvniecībai un konstrukciju ražošanai.

Konstrukcijas shēmu un elementu projektēšana:

 • Montāžas shēmas;
 • Detalizēti rasējumi montāžas detaļām un elementiem.

Individuāla tehniskā aprīkojuma projektēšana:

 • Skiču projektu un tehnisko projektu risinājumi;
 • Darba rasējumu projektēšana konstrukcijai kopumā un atsevišķiem tās elementiem un detaļām.


Daudzveidīgi profesionālie pakalpojumi nesošo konstrukciju ražotājiem:

 • Tipveida risinājumu projektēšana standartizētai ražošanai;
 • Tipveida izstrādājumu un mezglu katalogu izstrādāšana un noformēšana;
 • Personalizētu standartu izstrāde organizācijas vai uzņēmuma vajadzībām;
 • Inženiertehniskā autoruzraudzība konstrukciju ražošanai un montāžai;
 • Inženiertehniskā autoruzraudzība individuāla tehniskā aprīkojuma ražošanai un montāžai.

 

TEHNOLOĢIJAS

Plašas iespēja darbā ar dažādu formātu dokumentiem, lai novērstu kļūdas un nepilnības konstrukciju ražošanas un montāžas procesā:

 • 3D modelēšana nesošajām konstrukcijām un arhitektūras risinājumiem;
 • 2D rasējumi dažādos formātos;
 • Rasējumu izdrukas un digitālie dokumenti;
 • Rasējumi detaļu izgatavošanai ražotājam pieņemamā digitālajā formātā;
 • Failu sagatavošana atbilstoši konstrukcijas un detaļu ražošanas tehnoloģijas prasībām;


Projektējamo metāla konstrukciju veidi:

 • Tradicionālas kopņu un fermu konstrukcijas;
 • Atvieglota šķērsgriezuma tērauda konstrukcijas;
 • Telpisko režģu konstrukcijas;
 • Mainīga šķērsgriezuma rāmji;
 • Daudzlaidumu rāmji;
 • Telpiskas konstrukcijas no caurulēm ar dažādiem šķērsgriezuma diametriem.